I. Sự cần thiết ban hành quy chế

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Quy Nhơn theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. Quy chế được lập theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

Năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc. 

Theo đó, khoản 1 điều 41 Luật Kiến trúc quy định:

         “1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”

      Theo quy định nêu trên, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn đã hết hiệu lực, đồng thời các nội dung của quy chế cần thiết phải rà soát để chỉnh sửa theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm quản lý kiến trúc, xây dựng công trình, chỉnh trang đô thị. Do vậy, việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn theo quy định mới của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết.

II. Mục tiêu lập quy chế

– Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để quản lý, thực hiện theo quy hoạch đô thị được duyệt và thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương trong kiến trúc đô thị.

– Là một trong những căn cứ để lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị riêng và cấp giấy phép xây dựng; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về kiến trúc của các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Làm cơ sở để lập kế hoạch triển khai thực hiện thiết kế đô thị riêng, chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan các khu dân cư hiện hữu; lập danh mục các dự án cải tạo đô thị để đầu tư xây dựng và quản lý kiến trúc.

III. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, bao gồm 16 phường và 05 xã: Trần Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Hải Cảng, Quang Trung, Thị Nại, Ngô Mây, Đống Đa, Ghềnh Ráng, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và các xã: Nhơn Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải, Nhơn Châu, Phước Mỹ.

2. Đối tượng áp dụng: 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiến trúc và xây dựng công trình kiến trúc trên địa bàn thuộc phạm vi áp dụng có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

III. Nội dung cụ thể của quy chế