Tin tức thị trường

9 tuyến đường nào sẽ là “xương sống” trong phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch của Bình Định trong những năm tới?

Theo quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 9 tuyến đường được xác định là hành lang động lực có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ vừa phê...

Bình Định sẽ có 3 thành phố

Theo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bình Định sẽ có 3 thành phố, gồm: TP. Quy Nhơn (đô thị loại 1); và 2 thành phố đô thị loại 3, là TP. An Nhơn và TP....