CHỦ ĐẦU TƯ: ANH KHÁNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Khánh Địa chỉ: Anh Nhơn – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã ...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ BÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Bình Địa chỉ: An Phú Thịnh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Th...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TRUNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Trung Địa chỉ: An Phú Thịnh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị...
Read More

Chủ đầu tư: Anh Trang

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Trang Địa chỉ: Vân Canh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã S...
Read More