Mỗi dự án là một sự khởi đầu mới, hàng tuần phòng thiết kế của Tân Phát Tote & Building đều triển khai họp nội bộ traning nhân sự, đào tạo xu hướng mới trong ngành để nâng cấp nhằm tạo ra những dự án chất lượng.

Đội ngũ kiến trúc sư của Tân Phát Tote & Building