Buổi sáng ngày 23/12/2023 TÂN PHÁT TOTE & BUIDING thực hiện thành công và tốt đẹp buổi lễ Cất nóc Căn hộ Dự án Khu đô thị chức năng FLC LUXCITY Quy Nhơn.

Lễ cất nóc Căn hộ Dự án Khu đô thị chức năng FLC LUXCITY Quy Nhơn
Lễ cất nóc Căn hộ Dự án Khu đô thị chức năng FLC LUXCITY Quy Nhơn
Lễ cất nóc Căn hộ Dự án Khu đô thị chức năng FLC LUXCITY Quy Nhơn
Lễ cất nóc Căn hộ Dự án Khu đô thị chức năng FLC LUXCITY Quy Nhơn
Những cái bắt tay thân thương giữa chủ nhà và Tân Phát
Những cái bắt tay thân thương giữa chủ nhà và Tân Phát
Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa chủ nhà và Tân Phát
Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa chủ nhà và Tân Phát
Hình ảnh xinh đẹp của chủ nhà
Hình ảnh xinh đẹp của chủ nhà