Nhân viên Tân Phát trang trí cây thông noel
 Nhân viên Tân Phát trang trí cây thông noel
Không gian ấm cúng gần gũi của nhân viên Tân Phát
 Không gian ấm cúng gần gũi của nhân viên Tân Phát