Hái lộc đầu năm là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Đại gia đình Tân Phát Tote & Building hằng năm vẫn duy trì nét đẹp ấy với mong muốn cầu nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới.