BNI là cơ hội để các thành viên kết nối, giao thương, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, thương hiệu của mình một cách hiệu quả tới các thành viên trong Chapter cũng như giới thiệu ra bên ngoài Chapter. Hy vọng thông qua những hoạt động bổ ích như thế này, BNI Quy Nhơn sẽ ngày càng lớn mạnh và mang đến cho nhau những giá trị thiết thực.