Sân khấu gần sập vì chàng tân binh của phòng thiết kế đi lấy vợ. Gần 40 nhân sự ở các phòng ban của TÂN PHÁT Tote & Building cùng chúc mừng Phan Trường Sơn xây dựng tổ ấm mới.
Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và đạt được ước mơ mà mình vươn đến nhé!