Thành lập ngày 10/05/2022 BNI Crystal tại Quy Nhơn thực sự là sân chơi của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, nơi đây quy tụ hơn 40 chủ doanh nghiệp với hơn 40 ngành nghề lĩnh vực khác nhau, là cơ hội để các thành viên kết nối, giao thương, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, thương hiệu của mình một cách hiệu quả tới các thành viên trong Chapter cũng như giới thiệu ra bên ngoài Chapter.

Các thành viên của gia đình BNI
Các thành viên của gia đình BNI

Vừa thành lập chưa lâu nhưng BNI Crystal tại Quy Nhơn đã trao cho nhau hơn 300 cơ hội kinh doanh và hơn 30 tỷ đồng giá trị trao – nhận. Đặc biệt, Team xây dựng  và Team Bất động sản là hai Team mạnh nhất trong BNI Crystal, ngoài ra còn có một số lĩnh vực khác như: Giáo dục, Bảo hiểm nhân thọ, vật liệu xây dựng, nội thất, điện năng lượng, camera an ninh, thang máy, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp…

Mục tiêu mà BNI Crystal đề ra trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường kết nối giữa các thành viên, tạo cơ hội kinh doanh cho nhiều tổ chức doanh nghiệp, phấn đấu đạt tổng giá trị kinh doanh mà các thành viên trao – nhận được trong nhiệm kỳ 2 này là 20 tỷ đồng.

Chia sẻ từ CEO Chau Minh Tran - Tân Phát Tote & Building
Chia sẻ từ CEO Chau Minh Tran – Tân Phát Tote & Building