UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để xin ý kiến hướng dẫn triển khai đấu giá dự án đầu tư có sử dụng đất.

DCIM100MEDIADJI_0682.JPG

UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có một số dự án đầu tư có sử dụng đất đang triển khai theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số vướng mắc.

Viện dẫn một số quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ có ý kiến và hướng dẫn trình tự thực hiện đối với các nội dung có liên quan.

Cụ thể, khi tổ chức đấu giá 01 lần chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hay đấu giá không thành 01 lần theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản thì cơ quan Nhà nước có được thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất không?

Một nội dung khác, khi tổ chức đấu giá 02 lần cũng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hay đấu giá không thành 02 lần theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản thì cơ quan Nhà nước có được thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất không?

Trường hợp được thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, thuê đất có được lấy theo giá khởi điểm được công bố khi tổ chức đấu giá không?
Nguồn: CafeLand