Ngày 13/1/2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 03), Khu kinh tế Nhơn Hội.
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 03), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý thuộc quy hoạch Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 03), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích lô đất đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án là 213.140,56 m2. Trong đó, đất ở là 59.012,55 m2 (đất ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ là 11.680,69 m2; đất ở biệt thự là 35.531,4 m2; đất chung cư nhà ở xã hội là 11.800,46 m2); đất công trình công cộng là 4.787,72 m2; đất thương mại dịch vụ là 17.635,79 m2; đất cây xanh là 65.505,69 m2; đất giao thông, sân bãi là 62.573,09 m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 3.625,72 m2. Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng đất là đất xây dựng khu đô thị.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 639,608 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 127,922 tỷ đồng. Bước giá 12,793 tỷ đồng.

Theo quy hoạch xây dựng, Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý thực hiện xây dựng 635 lô (106 lô nhà liền kề, 229 lô nhà ở biệt thự, 300 căn hộ chung cư). Đất ở biệt thự, đất nhà ở liền kề có tầng cao xây dựng là 4 tầng; đất chung cư nhà ở xã hội có tầng cao xây dựng 5 tầng, có tỷ lệ khoảng 20% trên tổng quỹ đất ở của khu đô thị; đất công trình hạ tầng xã hội mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng…

Khách hàng tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật Đất đai và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác; đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư Dự án. Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện Dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư Dự án bằng số liệu tài chính trong báo cáo tài chính năm gần nhất của nhà đầu tư đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán…

Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tối thiểu 20% nhà ở biệt thự và nhà ở liền kề, các công trình xây dựng khác trên đất (trừ chung cư nhà ở xã hội) theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý là hơn 747,262 tỷ đồng (không bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán, tiếp nhận đăng ký và bỏ phiếu trả giá ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 29/12/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo thức trả giá lên. Thời gian tổ chức buổi công bố giá là vào sáng ngày 13/1/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, số 37, Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nguồn: Báo Đấu Thầu