nội thất quy nhơn

Sau khi nghiệm thu và bàn giao tất cả hạng mục của công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng đúng theo các điều khoản đã ký kết
Tuy nhiên công việc của Tân Phát Tote & Building sẽ không dừng lại tại đó mà tiếp tục bảo hành và bảo trì cho công trình. Khắc phục sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng khi công trình đi vào sử dụng do lỗi thi công.