thiết kế nhà đẹp quy nhơn

Tiếp nhận dịch vụ: Bạn phải xác định được tổng chi phí cần phải bỏ ra là bao nhiêu. Phải ước tính được 2 loại chi phí là chi phí xây dựng cơ bản và chi phí phát sinh để hạn chế thiếu vốn khi xây dựng. Sau đó sẽ ước tính chi phí xây dựng phần thô và hoàn thiện