nội thất bình định

Sau khi khảo sát, dựa trên nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng bản thiết kế nội thất 3D. Nếu quý khách duyệt bản 3D thì chuyển sang giai đoạn xây dựng hồ sơ thiết kế bao gồm thiết kế 3D, hồ sơ kĩ thuật 2D, thể hiện chi tiết từng phần nội thất

Dự trù báo giá được xây dựng dựa trên hồ sơ thiết kế bao gồm toàn bộ các hạng mục và khối lượng cần thi công. Cùng quý khách thống nhất các hạng mục thi công (các hạng mục bạn muốn làm và không muốn làm theo hồ sơ thiết kế). Bạn sẽ được tư vấn về chất liệu, vật liệu và phân bổ chi phí thi công để có quyết định hợp lý nhất.