Chủ đầu tư: Chị Phi

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Phi Địa chỉ: Tuy Phước – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị x...
Read More

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Tuấn Địa chỉ: 26 Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị ...
Read More

Chủ đầu tư: Anh Hiếu

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Hiếu Địa chỉ: Nguyễn Mân – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị ...
Read More

Chủ đầu tư: Chị Trúc

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Trúc Địa chỉ: TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu Showr...
Read More

Chủ đầu tư: Chị Huệ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Huệ Địa chỉ: 20/4 Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thá...
Read More