CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HẢI

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Hải Địa chỉ: 404 Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám ...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ ĐÀO

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Đào  Địa chỉ: An Phú Thịnh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – T...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ : ANH TRANG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Trang Địa chỉ: TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu Showroo...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ : ANH CƯƠNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Cương Địa chỉ: Trần Quang Diệu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám –...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẰNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Bằng Địa chỉ: An Phú Thịnh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Th...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH GIAO

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Giao Địa chỉ: Nguyễn Văn Siêu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Th...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: BÌNH – TRÀ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Bình – Trà Địa chỉ: Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa T...
Read More