CHỦ ĐẦU TƯ :CHÚ PHƯỚC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH  Chủ đầu tư: Chú Phước  Địa chỉ: Lê Thanh Nghị – TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Th...
Read More

TOÁN’S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH  Chủ đầu tư: Anh Toán  Địa chỉ: Lê Thanh Nghị – TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám ...
Read More

ANH TOÀN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Toàn Địa chỉ: TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu Showroo...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HIỆP

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Hiệp  Địa chỉ: Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu ...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ HÀ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Hà Địa chỉ: 10 Tô Hiến Thành – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – ...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH LONG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Long Địa chỉ: TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu Showroom...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ PHI

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Một Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám ...
Read More

Chủ đầu tư: Anh Quốc

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Quốc Địa chỉ: 24 Ngô Mây – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị x...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ TRANG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Trang Địa chỉ: 25 Cần Vương – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Th...
Read More