Chủ đầu tư: Kỳ Anh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Kỳ Anh  Địa chỉ: TMS – TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị x...
Read More

Chủ đầu tư: Anh Kha

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh kha Địa chỉ: An Phú Thịnh – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị x...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ SEN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Sen Địa chỉ: FLC – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông C...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CHUNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Chung Địa chỉ: Phú Tài – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã S...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH THẮNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Thắng Địa chỉ: FLC – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CHƯƠNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Chương Địa chỉ: FLC – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sôn...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ NGÂN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Ngân Địa chỉ: TMS – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH PHIẾN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Phiến Địa chỉ:Lamer –  TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã S...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH DANH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Danh Địa chỉ: TSM – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông C...
Read More

Chủ đầu Tư : CHỊ HỒNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Chị Hồng Địa chỉ: Ecolife – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã ...
Read More