Khách sạn Sea View

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Sea View ( Anh Đệ – Chị Chín ) Địa chỉ: 280 Xuân Diệu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nh...
Read More

Khách Sạn Misa

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Misa Địa chỉ: 102 – 104 Tây sơn – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng H...
Read More

Khách sạn Hương Trà

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Hương Trà Địa chỉ: 08 Trần Độc – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Ho...
Read More

Khách sạn Minh Nhật

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Minh Nhật Địa chỉ: 384 – 386 Xuân Diệu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 1...
Read More