An Phước Land

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: An Phước  Địa chỉ: Quy Nhơn –  Bình Định  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám ...
Read More

Biệt phủ tân lập

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Tân Lập  Địa chỉ: TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông C...
Read More

FLC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: FLC  Địa chỉ: TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu  S...
Read More

Nhà chuyên gia đại học fpt

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: FPT  Địa chỉ: TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầu  S...
Read More

Nhà hàng Namsushi

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Namsushi  Địa chỉ: TP. Quy Nhơn  Design & Construction : Tân Phát Tote & Building  TÂN PHÁT TOTE & BUILDING  Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn  Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị xã Sông Cầ...
Read More

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH QUỐC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Anh Quôc Địa chỉ: 24 Ngô Mây – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Hoa Thám – Thị x...
Read More

Khách sạn Sea View

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Sea View ( Anh Đệ – Chị Chín ) Địa chỉ: 280 Xuân Diệu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nh...
Read More

Khách Sạn Misa

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Misa Địa chỉ: 102 – 104 Tây sơn – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng H...
Read More

Khách sạn Hương Trà

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Hương Trà Địa chỉ: 08 Trần Độc – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 17 Hoàng Ho...
Read More

Khách sạn Minh Nhật

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: Khách sạn Minh Nhật Địa chỉ: 384 – 386 Xuân Diệu – TP. Quy Nhơn Design & Construction : Tân Phát Tote & Building TÂN PHÁT TOTE & BUILDING Trụ sở chính : 276/63 Hoàng Văn Thụ – TP Quy Nhơn Chi nhánh 1 : 1...
Read More