Hồ Sơ Năng Lực

Tải xuống Hồ Sơ Năng Lực: Tại Đây 

  • Địa chỉ: 276/63 Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Mây Qui Nhơn, Bình Định
  •  Email: tanphatxd@gmail.com
  •  Số điện thoại: 0919.160.081
  •  Website: wWw.tanphatcompany.com
  •  STK: 5801 0000 424 501(BIDV Quy Nhơn, Bình Định)