UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bổ sung không gian xây dựng ngầm đô thị thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội.
Khu vực nghiên cứu bổ sung không gian xây dựng ngầm thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội. Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến (Phân khu 02); Phía Nam giáp Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu 04); Phía Đông giáp biển Đông và khu vực phát triển năng lượng tái tạo; Phía Tây giáp đầm Thị Nại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 thì quy mô của Phân khu 3 là 2.199ha.
Các khu vực cần bổ sung không gian xây dựng ngầm là các lô đất Hỗn hợp (HH), với chức năng là đất “Hỗn hợp thương mại dịch vụ – có bố trí dân cư”, đất “Hỗn hợp thương mại dịch vụ – Không bố trí dân cư”, “Đất ở mới”, với tổng diện tích khoảng 177,46ha.
Việc lập quy hoạch nhằm bổ sung quy hoạch các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm, nhằm đảm bảo nội dung của quy hoạch Phân khu tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng. Đồng thời làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư, quản lý và thực hiện theo quy hoạch.
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu hoàn thành đồ án trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt (không bao gồm thời gian chờ báo cáo thông qua, lấy ý kiến cộng đồng, thời gian thẩm định, phê duyệt…).
Nguồn: CafeLand